Projekty

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

Modernizácia objektov živočíšnej výroby RD Veľké Kapušany (13932 – WYP)

Technológia dojenia, chladenia a článkového obežného zhrňovača (13850 – WYT)

Ťahaný kŕmny – miešací voz (13785 – WYT)

Čelný nakladač (zverejnené dňa: 22.08.2013 )