Kontakt

Predseda

momentálne neobsadená

Hlavný mechanizátor

Barnabás Tuca 0917 733 892

Hlavný zootechnik

Ing. Janó István 0948 188 898

Podpredseda

Ing. Andrej Huszty 0905973043

Hlavná ekonómka

Gabriella Tamašková 0948 420 147

Hlavný agronóm

Adrián Bari 0905 973 042

Sekretariát

FAX: 056/6382294

Email: rdvk37@centrum.sk

Ústredňa

056/6382616 056/6382617


Hospodársky dvor Ptrukša – 056/6380042

Hospodársky dvor Ruská – 056/6380025

Hospodársky dvor Budince – 056/6380160

Hospodársky dvor Veľké Slemence – 056/6380119

Hospodársky dvor Kapušianske Kľačany – 056/6382797